Members Area-Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief t.t.v. De Volewijckers 15 februari 2021

Beste leden van De Volewijckers. 
Allereerst hopen wij dat er onder jullie geen coronabesmettingen zijn.
Vanwege de lockdown en de onzekerheden in verband met corona ziet het er naar uit dat we voorlopig nog niet in de zaal terecht kunnen. Ondanks de maatregelen zitten we niet stil en vergaderen we met regelmaat online met elkaar.

Niet getreurd jullie bestuur is zich aan het beraden om samen met de leden plannen te ontwikkelen om van onze vereniging nog meer een gezellige en bloeiende club te maken.

Wij willen daarom de twee maal uitgestelde algemene ledenvergadering  toch gaan houden maar dan online. Wij vinden het meedoen aan deze algemene ledenvergadering van grote waarde voor iedereen die een hart heeft voor De Volewijckers. Dus meedoen allemaal.

De datum die wij hiervoor hebben vastgesteld is op woensdag 10 maart om 20.00 uur en de stukken voor deze jaarvergadering zullen jullie twee weken vooraf worden toegezonden per mail.

Ook zal Erik Schoe twee dagen vooraf aan de ALV een proef opstarten om het Teams online programma met jullie uit te proberen. Daar krijgen jullie nog een bericht van.

Drie belangrijke zaken voor deze vergadering heeft Erik Schoe al op een rij gezet en staan hier onder vermeld. 

1. Voorstel van het bestuur over eventuele gedeeltelijke restitutie van contributie
Door de coronamaatregelen vallen de uitgaven voor onder andere zaalhuur lager uit. Het bestuur vindt dat deze financiële meevaller, net als vorig jaar, moet worden teruggegeven aan de leden. Kort na afloop van het verenigingsjaar zal het bestuur bepalen hoeveel lager deze uitgaven zijn uitgevallen. Vervolgens zal dit bedrag worden terugbetaald aan de leden. Dat betekent dat de leden zullen worden gehouden hun betalingscontributieverplichting na te komen.”

2. Sociaal veilige sportomgeving
De sportkoepel NOC*NSF merkt dat grensoverschrijdend gedrag bij steeds meer sportbonden én sportverenigingen hoog op de agenda staat. Ook het bestuur van De Volewijckers wil zorgdragen voor een sociaal veilige sportomgeving. Hierbij laat het bestuur jullie weten, dat dat reglement (wat de Nederlandse Tafel Tennis Bond in 2019 heeft vastgesteld) is te vinden via google :
Reglement Seksuele Intimidatie- NTTB. De regels die voor gewone leden gelden, zijn opgenomen in art. 3, lid 4.

3. ALV
Door corona, de coronamaatregelen en de daarin opgetreden wijzigingen kon geen algemene vergadering plaatsvinden op de geplande datum. Het bestuur heeft een sterke voorkeur voor het in levenden lijve doen plaatsvinden daarvan, maar omdat dat voorlopig niet mogelijk lijkt, heeft het nu besloten om deze vergadering online (via Teams) te doen plaatsvinden. Via e-mail zullen alle leden van wie een e-mailadres bekend is, op dat adres een uitnodiging met hyperlink ontvangen. 

Namens het bestuur de vriendelijke groeten en tot ziens op de digitale ALV : Voorzitter Jaap Derriks 

Nieuwsbrief t.t.v. De Volewijckers 30 november 2020

Beste leden van De Volewijckers. 
Allereerst is het fijn om te melden dat er onder onze leden tot nu toe geen coronabesmettingen zijn gemeld, wat een positief teken is dat onze sport met maatregelen toch veilig is en dat wij ons allen binnen en buiten het tafeltennissen aan de regels houden. 

Naar aanleiding van onze bestuursvergadering op 24 november 2020

We hadden veel punten op onze agenda staan, en een aantal wil ik met jullie delen.

De competitie:
De najaarscompetitie is helaas door de coronamaatregelen weer gestaakt.
Of deze nog wordt hervat is nog steeds niet zeker.
We worden door de NTTB op de hoogte gehouden over een eventuele doorstart en/of de start van de voorjaarscompetitie.
Graag zou ik jullie willen vragen alvast na te denken of jullie competitie willen spelen en de teamsamenstelling voor de najaarscompetitie.

Algemene ledenvergadering :
De algemene ledenvergadering die we in december zouden houden hebben we verplaatst naar dinsdag 26 januari in de Wethouder Verheijhal vanaf 20.00u.

Kersttoernooi :
We willen toch een eenvoudig kersttoernooitje gaan houden en wel op dinsdag 22 december in de Verheijhal van 19.30 uur tot ongeveer 22.30 uur.

Dit wordt georganiseerd door Donny Panhorst en Roy Zijnen.

Om dit te realiseren dien je je zo spoedig mogelijk per mail hiervoor aan te melden voor 12 december bij Donny Panhorst en Roy Zijnen. d.panhorst@chello.nl , r.zijnen@gmail.com.

Website : 
De nieuwe website is sinds een week in de lucht.
Deze is verzorgd door Tim Hudson, waar wij hem heel dankbaar voor zijn.
Erik Schoe heeft Tim hierbij geassisteerd met de tekst. Beiden hartelijk dank!
Door het in de lucht zijn van onze website hopen we op de komst van nieuwe leden.  Http://www.ttvdevolewijckers.nl/Home 

De openingstijden en dagen van de zalen :

Maandagavond De Verheijhal van 19.30 uur tot 21.00 uur 
Dinsdagavond De Verheijhal 19.30 uur tot 23.00 uur
Donderdagavond Gymzaal Adelaarsweg 113 van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Mededelingen vanuit de NTTB :
De NTTB-app is beschikbaar en te downloaden via appstore of Play store.
Het papieren formulier moet dit jaar nog wel worden gebruikt en opgestuurd.

Welkom en kennismaking nieuwe leden:
Door de sluiting van de kantine i.v.m. de coronamaatregel kon ons idee om een kennismakingsborrel te organiseren met al onze leden tot dusver geen doorgang vinden.
Maar wat in het vat zit verzuurt niet. Op het kersttoernooi zouden we elkaar ook kunnen ontmoeten om nader kennis te maken.

Bestuur vacature : 
We zijn met vier bestuursleden en hebben een vacature; ik bekleed op dit moment twee functies: die van voorzitter en die van wedstrijdsecretaris.
Voor een van de twee functies zoeken we nog een kandidaat.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter : Jaap Derriks
Secretaris : Ivonne van Leeuwen
Penningmeester : Erik Schoe
Algemeen bestuurslid : Roy Zijnen
Wedstrijdsecretaris: Jaap Derriks. 

Namens het bestuur een sportieve en gezonde voortzetting van het tafeltennisseizoen toegewenst : Voorzitter Jaap Derriks